Saltholmsgade

Fakta

Bygherre: Private investorer
Arkitekt: Cebra Arkitekter A/S
Kunde: Raundahl & Moesby A/S
Entrepriseform: Underentreprenør
Periode: 2019-2020
Arbejdets art: Altaner
Omfang: 135 altaner