Hirsehaven, Esbjerg

Fakta

Bygherre: Heimstaden A/S
Arkitekt: Archidea
Kunde: Raundahl & Moesby
Entrepriseform: Fag-entreprise
Periode: 2023 – 2024
Arbejdets art: Facadepartier ved opgange
Omfang: 528 m²